Over ons

In 1970 fuseerde de St. Jorisgroep met de Broeder Koenraadgroep. Omdat het ledenaantal te klein was geworden en omdat de twee groepen te dichtbij elkaar lagen werd er besloten om met ingang van 1 januari 1970 van de twee groepen een groep te maken. Sinds 1980 is scouting Jan van Hoof een gemengde groep, gelukkig maar want dat heeft ervoor gezorgd dat de groep een stuk gezelliger werd en dat is nu nog steeds zo!

Scouting Jan van Hoof is aangesloten bij Scouting Nederland. Dat betekent dat wij als groep gebruik kunnen maken van verschillende landelijke faciliteiten. Daarnaast draagt Scouting Nederland bepaalde basisgedachten uit, zoals ontplooiing en ontwikkeling van het individu, groeiende zelfstandigheid, het buitenleven en avontuur. Deze basisgedachten staan binnen Scouting Jan van Hoof ook centraal, maar daar wordt wel een eigentijdse invulling aan gegeven.

Wij hechten veel waarde aan het afstemmen van een gevarieerd spelaanbod op de behoefte van de kinderen, met daarbij ook aandacht voor het individu. Uitgangs-punten daarbij zijn het leren omgaan met elkaar, het respecteren van anderen, het nemen van verantwoordelijkheid en het samenwerken in onderlinge goede verhoudingen.

Zoals iedere scouting groep in Nederland, dragen wij een blouse met de das. Wij Hijsen de vlag bij aanvang van de speltak op komsten. 

Alle  nieuwe scouting leden worden geïnstalleerd. Dit gebeurd minimaal 1 x per jaar. Werken aan insignes loopt als rode draad door het jaarprogramma van de speltakken. Deze insigne worden op de blouse genaaid Wat dat betreft is Scouting Jan van Hoof anders en moderner dan andere scoutinggroepen.

Als Scoutinggroep in de wijk Goffert vinden wij het belangrijk om veel buiten bezig te zijn. Is het niet met een GPS tocht, dan wel met een speurtocht over de Goffertweide. Tevens vinden wij het belangrijk dat we voor iedereen toegankelijk zijn. Geloof, ras, huidskleur, vluchteling of seksuele voorkeur, het maakt niet uit. Die toegankelijkheid uit zich ook in een lage contributie. Daarbij zijn de financiën van de groep wel in hoge mate afhankelijk van gemeentesubsidies en jaarlijkse activiteiten om geld in te zamelen.

Ouders/voogden van schoolgaande kinderen die in de gemeente Nijmegen wonen kunnen een beroep doen op leergeld Nijmegen. Indien zij bepaalde voorzieningen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120%-130% van het bijstandsniveau ligt. Meer informatie kunt u vinden bij Stichting Leergeld Nijmegen