Verhuur voorwarden

Gebruikersreglement ´Scouting Jan van Hoof Nijmegen´

Info

Wij verhuren ons gebouw niet voor verjaardagsfeestjes van jongeren tussen de 16 en 21 jaar, hiervoor verwijzen wij u dan graag door naar een horeca gelegenheid.
Wij zijn ook niet graag een ‘hotel’ voor bezopen Goffertpark festivalgangers.

Algemeen

 1. Bij verhuur van het gebouw kunt u gebruik maken van de sanitaire ruimten en de keuken, met inbegrip van potten, pannen enzovoort. Voor weekenden is 1 koelkast beschikbaar voor de huurder.
 2. Iedere huurder van het gebouw / terrein is zelf verantwoordelijk voor mobiele telefoons om te kunnen bellen en voor de aanwezigheid van voldoende en gediplomeerde EHBO-ers of BHV-ers, indien nodig volgens de regels van brandweer, of andere instanties.
 3. Elke huurder dient voldoende mensen te hebben om de eventuelen ontruiming goed en veilig te kunnen uitvoeren
 4. Huurder zal zich ook conformeren aan de Drank- en Horeca wetgeving zoals deze nu van kracht is. Opgelegde boetes bij overtreding(en) zijn voor rekening van de huurder.
 5. De automatische rookdetectie, ontruimingsinstallatie dienen in bedrijf te zijn. Bij onjuist gebruik zullen de kosten voor het vervangen van apparatuur of  kosten van hulpdiensten en/of bewaking worden doorberekend.
 6. Onze speltakken van de Scouting Jan van Hoof draaien op.
  • Explorerlokaal  op vrijdag tussen 19:30u en 22:30u bezet (deze wordt niet verhuurd)
  • Welpenlokaal op zaterdag tussen 09:30 en 13:00 uur bezet.
  • Scoutslokaal op zaterdag tussen 13:30 en 17:00 uur bezet
  • Pivo ruimte op zaterdag tussen 17:00u en 00:00 uur bezet

U kunt de lokalen op de genoemde tijden niet gebruiken en u dient deze en de keuken op tijd opgeruimd te hebben.

Het Explorer & Pivo(R&S) lokaal (De Klont) is doorlopend verhuurd. Deze huurder heeft toegang tot deze ruimte en toiletten + verkeersruimten en keuken.

Bij het gebouw is een buitenterrein (gras). Voor terrein van het Marikenhuis heeft de Scouting Jan van Hoof geen gebruiksrecht en kan het daarom ook niet in gebruik geven. Het speelterrein van de school achter ons gebouw is niet toegankelijk voor huurders.

Na gebruik de gebruikte ruimtes schoon te maken.

Sleutel kost bij verlies  €85,-. (sleutel voor alarm)

Aankomst/vertrek

 1. Het is niet toegestaan om met voertuigen met vier of meer wielen op het terrein te komen. In het uitzonderlijke geval van laden/lossen met een auto en een kleine aanhangwagen is dit alleen met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder tijdelijk toegestaan.
 2. Auto’s dienen op het aanwezige parkeerterrein te worden geparkeerd. De gehele oprit naar het gebouw  moet vrij zijn van voertuigen en goederen (i.v.m. hulpdiensten).
 3. De huurder krijgt bij aankomst één poortsleutel en één digitale voordeursleutel waarvoor de huurder gedurende de gehele huur periode verantwoordelijk voor is. Bij verlies van één van beiden dient de huurder contact op te nemen met de verhuurder. Bij sleutel verlies worden kosten voor een nieuw sleutelplan in rekening gebracht.
 4. Bij aankomst is er iemand van de Scouting Jan van Hoof om u wegwijs te maken in het gebouw en welke lokalen u ter beschikking heeft. De andere ruimten zijn niet toegankelijk.
 5. Op last van de brandweer dient er een lijst van aanwezigen te zijn. Deze lijst dient u bij aankomst te overhandigen.

Verblijf

 1. Het is niet toegestaan om in het gebouw te roken, kaarsen te branden, verlichting te versieren.
 2. Bij de verhuur van lokaal ruimte wordt uitgegaan van een groepsgrootte van 15 tot 20 personen per lokaal met een maximum van ±45 personen.
 3. Vluchtwegen en blusmiddelen dienen te allen tijde vrijgehouden te worden van obstakels.
 4. Het is niet toegestaan de brandblusmiddelen voor andere doeleinden te gebruiken dan voor bluswerkzaamheden.
 5. Het plaatsen van tenten, caravans en campers op het terrein is alleen toegestaan in overleg en met instemming van de verhuurder.
 6. Het stoken van een kampvuur is alleen toegestaan aan scoutinggroepen; hiervoor mag alleen schoon en gedroogd hout gebruikt worden dat men zelf heeft meegenomen. Tevens moet men de stookvergunning naleven welke op de locatie aanwezig is.
 7. Het stoken van een kampvuur mag alleen in de daarvoor bestemde kampvuurkuil gedaan worden, welke netjes na gebruik schoongemaakt dient te worden.
 8. Het is niet toegestaan gaten in de grond/gras te boren.
 9. Bij tussentijds vertrek dienen alle vluchtwegen en deuren dicht en op slot te zijn, lampen en verwarming uit te zijn.
 10. De avond stilte gaat in om ±23.00 uur tot 07.00 uur.
 11. Het is verboden om spijkers e.d. in de muren te slaan.
 12. Schade veroorzaakt door de huurder zal te allen tijde op de huurder worden verhaald.

Terug naar verhuur aanvraag